Referanser

Glencore Manganese Norway AS
Bistand med innkjøp
CFO Morten Grimsø
Celsa Armeringsstål AS
IKT-plan IT-leder Frank Hatling
Fosenkraft AS
Gjennomgang av IKT-avtaler CEO Arnt Solem
Hemnes kommune
IKT-plan Stabsleder Terje Jensen
Prima AS
Vurdering av IKT
CEO Atle Magnar Angvik
Gruben Blikk AS
Årshjul Daglig leder Svein Gullesen
iTet AS
Bistand med bedriftsetablering
CEO Hans A. Nilsen
Træna kommune
IKT-plan, digitaliseringsstrategi, Årshjul Rådmann Thore Hopperstad
Alstahaug kommune
Utarbeidelse IKT-plan
IKT-sjef Karl Magnus Strandvold
 Rana  kommune
 Prosjektledelse FARK-prosjektet (fulldigitalisert arkiv)